KM60-2S

 KM60-2S
Quạt thông gió siêu công nghiệp hình tròn KM60-2S