KM25-2S

 KM25-2S
Quạt thông gió siêu công nghiệp hình tròn KM25-2S