quạt treo tường có điều khiển Komasu KM45-CT

quạt treo tường có điều khiển Komasu KM45-CT
Komasu KM45-CT là quạt treo tường có điều khiển Komasu KM45-CT chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com