Quạt cây công nghiệp Komasu KM650

Quạt cây công nghiệp Komasu KM650
Komasu KM650 là Quạt cây công nghiệp Komasu KM650 chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com