Quạt lồng mạ cánh tai voi Komasu KM450IN,

Quạt lồng mạ cánh tai voi Komasu KM450IN,
Komasu KM450IN là quạt lồng mạ cánh tai voi Komasu KM450IN chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com