Quạt đứng Tiross TS912

Quạt đứng Tiross TS912
Tiross TS912 là Quạt đứng Tiross TS912. có 3 cấp độ gió. Có chức năng hẹn giờ từ 1,3,6h. Có điều khiển từ xa, thuận tiện hơn cho người sử dụng.