Quạt mát chân quỳ Komasu BS50

Quạt mát chân quỳ Komasu BS50
Komasu BS50 là Quạt mát chân quỳ Komasu BS50 chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com