Quạt thông gió KOMASU KM50-1S

Quạt thông gió KOMASU KM50-1S
Quạt thông gió KM50-1S là quạt thông gió công suất lớn ,chính hãng đang được phân phối bởi vinafat.vn hay banquat.com