Quạt lồng mạ cánh tai voi Komasu KM500IN kiểu treo

Quạt lồng mạ cánh tai voi Komasu KM500IN kiểu treo
Komasu KM500IN là quạt lồng mạ cánh tai voi Komasu KM500IN kiểu treo chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com