quạt treo tường công nghiệp Komasu KM500

quạt treo tường công nghiệp Komasu KM500
Komasu KM500 là quạt treo tường công nghiệp Komasu KM500 chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com