quạt treo tường Komasu KM600

quạt treo tường Komasu KM600
Komasu KM600 là quạt công nghiệp Komasu KM600 chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com