quạt treo tường có điều khiển Komasu KM45-TDK

quạt treo tường có điều khiển Komasu KM45-TDK
Komasu KM45-TDK là quạt treo tường có điều khiển Komasu KM45-TDK chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com