quạt treo tường có điều khiển Komasu KM50-CT

quạt treo tường có điều khiển Komasu KM50-CT
Komasu KM50-CT quạt treo tường có điều khiển Komasu KM50-CT chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com