quạt treo tường có điều khiển Komasu KM50-TDK

quạt treo tường có điều khiển Komasu KM50-TDK
Komasu KM50-TDK quạt treo tường có điều khiển Komasu KM50-TDK chính hãng được phân phối chủ yếu tại vinafat.vn qua website banquat.com